Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwo Dąbrowa wprowadza do stosowania:

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego na terenach
administrowanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa


Umieszczanie monitoringu wizyjnego , kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego
typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo
Dąbrowa wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych :


1. Każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z Nadleśniczym.
2. Poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia.
3. Przedłożenia krótkiego opisu urządzenia ( typ , kolor, wielkość, dane
techniczne, sposób montażu, nazwa itp.).
4. Podczas montażu , kontroli i demontażu w/w urządzeń właściciel zobowiązany
jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust 1 ustawy o lasach m.in.
w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i
obiektów rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu.
5. Ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna , wywozy
drewna, prace gospodarcze itp., montaż , demontaż oraz kontrole tych
urządzeń w trosce o bezpieczeństwo właściciela dokonuje on po uprzednim
wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika Nadleśnictwa
wyznaczonego do kontaktu przez Nadleśniczego.
6. W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu
wizyjnego będą one demontowane i deponowane w siedzibie Nadleśnictwa.

Akceptuje
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/