Pytania Pytania

Pytania dotyczące obszarów Zanocuj w Lesie

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz mapą poglądową Polski, gdzie zaznaczone są wszystkie obszary.

Gdzie znajdę mapę z dokładnie wskazanymi obszarami?

Wszystkie obszary pojawiły się na mapie Banku Danych o Lasach (BDL) na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne i obszary pilotażowe.

Jeśli interesują Was tylko obszary trzeba odhaczyć warstwy „Infrastruktura turystyczna” i „Ścieżki dydaktyczne”, wtedy widoczne będą tylko tereny pilotażowe lub kliknąć tutaj.

Za pomocą informatora (narzędzie z literą „i” w górnym lewym rogu) będzie można odczytać atrybuty danego obiektu.

  • Warstwy są też dostępne w mobilnej wersji BDL (legenda do mapy pojawi się niebawem.) Na stronach nadleśnictw wchodzących do pilotażu.
  • Na stronie głównej Lasów Państwowych znajdziecie spis nadleśnictw, które zostały objęte pilotażem.
     

Czy na obszarach  można korzystać z kuchenek turystycznych?

Tylko na obszarach wyznaczonych w LKP. Na pozostałych tych obszarach obowiązuje, tak jak do tej pory na wszystkich obszarach leśnych, zakaz rozpalania ognia. Stąd zakaz używania jakiegokolwiek rodzaju kuchenek.
Rozpalenie ognia jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Informację o takich miejscach można uzyskać w miejscowym nadleśnictwie. Nadleśniczowie mogą, ale nie muszą, wyznaczać takie miejsca na obszarach pilotażowych.
 

Czy całe LKP wchodzą do pilotażu?

Nie. Tylko fragmenty nadleśnictw będące na ich obszarze.
 

Gdzie można zapoznać się z regulaminem korzystania z terenów objętych programem?

  • Na stronie nadleśnictw objętych pilotażem.
  • W zakładce informacje programu „Zanocuj w lesie"

 

 

Gdzie znajdę kontakt do konkretnych opiekunów obszarów?

Na stronach nadleśnictw, które mają wyznaczone obszary. Lista obszarów znajduje się w zakładce „Lista obszarów".

Co z pracami z zakresu gospodarki leśnej na tych obszarach?

Prace związane z gospodarką leśną będą prowadzone zgodnie z Planem Urządzenia Lasu. Staraliśmy się wybrać do pilotażu takie fragmenty, dla których w najbliższym roku nie przewidziano większych prac.

Niewykluczone jednak, że może dojść do sytuacji, kiedy prace z zakresu gospodarki leśnej będą prowadzone na terenie włączonym w pilotaż. Wtedy nadleśnictwo oznaczy obszar objęty pracami odpowiednimi tablicami z informacją o terminie, w jakim obowiązuje zakaz wstępu do lasu.

Czy będzie jedna strona z odnośnikami do wszystkich nadleśnictw biorących udział w programie?

Tak, strona z informacjami na temat programu znajduje się w zakładce dotyczącej programu „Zanocuj w lesie".
 

Jakie dokumenty lub pisma powinniśmy mieć ze sobą na wypadek kontroli?

Nie trzeba mieć przy sobie specjalnych pism lub dokumentów. Natomiast ze względu na nagłe sytuacje, np. w razie wypadku, warto zawsze mieć przy sobie dokument, który pozwoli ratownikom na skontaktowanie się z rodziną czy bliskimi.
 

Jak w terenie będą oznaczone granice obszarów do biwakowania?

Nie będą. Nie chcemy zanieczyszczać krajobrazu tablicami. Granice są wyraźnie oznaczone na mapie. Spodziewamy się, że bushcraftowcy oraz surwiwalowcy nie będą mieli problemu z identyfikacją tych granic.

W przypadku nadleśnictw nizinnych obszar łatwo będzie zidentyfikować po słupkach oddziałowych. W górach nie będzie to możliwe.
 

W jakiej odległości od siebie mają być grupy osób korzystające ze stref?

Nie określaliśmy tego. Nie przeliczaliśmy, ile osób w hamakach czy namiotach to będzie już za dużo na dany obszar.
Tak naprawdę pilotaż pokaże, na ile i czy w ogóle potrzebne jest określanie maksymalnej liczby przebywających w danym terenie.

Na razie zdajemy się na ocenę pracowników nadleśnictw, którzy mając dostęp do informacji o przebywających na danym obszarze osobach, będą w stanie reagować na bieżąco.
 

Co można pozyskać w wyznaczonych strefach (drewno, runo)?

I tu bez zmian - drewna nie można pozyskiwać. Można korzystać, jak do tej pory, z owoców runa leśnego i grzybów. Również, tak jak do tej pory, zabronione jest niszczenie ściółki.

 

Czy na obszary do biwakowania można wjechać kamperem?

Nie. Wjazd do lasu pojazdami jest zabroniony. Tereny pilotażowe są dedykowane wyłącznie osobom z hamakami, które preferujemy, lub namiotami. 
 

Czym są LKP?

Kilka słów na stronie http://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne