Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Edukacji Leśnej "Dąbrówka"

Utworzony i oddany do użytku we wrześniu w 2011 roku.

W ramach projektu utworzenia ośrodka wykonano następujące zadania:

- Modernizacji poddano budynek magazynowo- stajenny nadleśnictwa, w którym utworzono  izbę edukacyjną wraz z zapleczem socjalno- technicznym.

 

 


Z czego składa się Ośrodek:

Sala edukacyjna

Sala jednorazowo może pomieścić do 55 osób.

 Odbywają się w niej spotkania edukacyjne ale także szkolenia pracowników nadleśnictwa, narady, spotkania łowieckie. . Jest wyposażona w sprzęt multimedialny, profesjonalne nagłośnienie i zaplecze kuchenne. Nad salą znajdują się dwa pokoje gościnne.

Wiata rekreacyjno- edukacyjna

 Wiata mająca służyć jako miejsce prowadzenia zajęć w miesiącach wiosenno- letnich oraz jako bezpieczne miejsce na rozpalenie ogniska, które jest zwieńczeniem każdych zajęć odbywających się w ośrodku. We wiacie zawsze znajduje się drewno na ognisko i kije służące do kiełbas. W kuchni "Dąbrówki" można zrobić herbatę, korzystając z termosów przenośnych oraz przygotować drobny poczęstunek.

Nadleśnictwo nie pośredniczy w zakupie kiełbas ani innych produktów spożywczych na ognisko dla odwiedzających. Zarówno drewno na ognisko jak i wypożyczenie widelców metalowych do ogniska odbywa się nieodpłatnie.

Ścieżka edukacyjna

 8 przystanków prezentujących  w pigułce wiedzę leśną. Ścieżka jest krótka, jej przejście zajmuje około pół godziny i jest dostosowana do różnych grup wiekowych. Na ścieżce grupa może przebywać sama z nauczycielem bez  udziału pracownika nadleśnictwa.

  

Zielony Kącik gier i zabaw

Utworzono zielony kącik gier i zabaw edukacyjnych. Jest to alternatywa dla pospolitych placów zabaw. Edukacyjne instalacje umilają pobyt a jednocześnie pozwalają zapamiętać zdobytą wiedzę. Instalacje dobrane są w takim sposób aby rozwijać wszystkie zmysły odwiedzających.

Ogród Edukacyjny z zapleczem sportowym

Opisany w osobnej zakładce

Parking

Parking jest przystosowany do parkowania autokaru a ogrodzenie zapewnia bezpieczeństwo odwiedzających ośrodek.

W związku z tym iż projekt modernizacji robiony był „ na szybko" w trakcie jego realizacji zauważono potrzebę wykonania jeszcze wielu innych rzeczy, które uzupełniono w latach następnych. Doposażono zaplecze socjalne, na piętrze utworzono dwa pokoje gościnne z łazienką a nad wejściami wybudowano daszki ochronne.

Na dodatkowe wyposażenie sali edukacyjnej w instalacje edukacyjne, pomoce dydaktyczne takie jak mikroskopy, lornetki czy książki edukacyjne Nadleśnictwo Dąbrowa uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 20 tyś zł.

Częściowo ośrodek zmodernizowano w ramach projektu:

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo  cennych Nadleśnictwa Dąbrowa".

Nr umowy: POIS.05.01.00-00-450/12-02

Projekt ma na celu zadania z zakresu utworzenia i modernizacji infrastruktury turystycznej służącej ochronie cennych przyrodniczo obszarów, w tym obszarów Natura 2000 Bory Tucholskie i Dolina Dolnej Wisły ale i rezerwatu Grabowiec oraz Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie w celu odciągnięcia od nich presji ludzkiej bądź ukierunkowania na nich ruchu turystycznego w celu ich zachowania i ochrony.

 

Ośrodek jest czynny cały rok a wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA DĄBRÓWKI !!!!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada koordynacyjna

Narada koordynacyjna

Tym razem w wersji online ale tradycyjne spotkanie odbyło się

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się narada koordynacyjna z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu i szkodnictwa leśnego, którą ze względu na obecną sytuację i obostrzenia przeprowadzono w formie wideokonferencji. Transmisja była prowadzona z Nadleśnictwa Dąbrowa jako tegorocznego organizatora i dotyczyła spraw Nadleśnictw Dąbrowa, Osie i Trzebciny.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wyżej wymienionych nadleśnictw, również zaproszeni goście z Samorządów – Starostwa Powiatowego i Gmin, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, firmy Enea.

Narada została podzielona na dwa bloki tematyczne:

  1. Ochrona przeciwpożarowa lasu – analiza sytuacji pożarowej w 2020 roku dla powyższych nadleśnictw na tle RDLP Toruń i całych Lasów Państwowych, porównanie tych danych z latami poprzednimi, zabezpieczenie terenów leśnych, sprzęt do ochrony ppoż, lokalizacji i gaszenia pożarów, poligon w Nadleśnictwie Dąbrowa, pasy przeciwpożarowe przy torach kolejowych
  2. Szkodnictwo leśne – analiza szkodnictwa leśnego według rodzajów – kradzież drewna, kłusownictwo, niszczenie mienia, bezprawne korzystanie z lasu, dodatkowe działania Straży Leśnej, współpraca z Policją i innymi służbami.

W ramach dyskusji na zakończenie narady, wnioski i spostrzeżenia wskazują na dobrą współpracę wszystkich służb mającą na względzie dobro polskich lasów.