Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Dąbrowa

Formy edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dąbrowa

Podstawowa forma działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Dąbrowa, realizowana jest – w zależności od grup wiekowych – jako spotkania edukacyjne z leśnikiem w formie gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń, spacerów, wykładów i warsztatów. W zależności od wieku uczestników i potrzeb nauczycieli istnieje możliwość przeprowadzenia różnego typu zajęć tematycznych.

Koordynatorem wszelkich działań edukacyjnych jest pracownik nadleśnictwa – Joanna Bock

Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa istnieją różnorodne obiekty przygotowane do realizacji zadań z zakresu edukacji leśnej, pomocy szkołom w ich działaniach zbieżnych z zadaniami edukacji leśnej oraz na potrzeby wszystkich Gości lasu.

Ścieżki dydaktyczne to niezastąpiony sposób na realizację aktywnych metod edukacyjnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Na terenie Nadleśnictwa dostępne są trzy ścieżki dydaktyczne o różnym stopniu trudności i długości, pozwalające realizować różnorodne tematy przyrodnicze i leśne. Są to: ścieżka przy OEL "Dąbrówka", ścieżka "Grabowiec" i ścieżka spacerowa z elementami dydaktycznymi "Rybienka"

W planie jest powstanie ścieżki z elementami historycznymi przy pałacu w Sartowicach.

Konkursy

Organizowane lub współorganizowane przez nasze nadleśnictwo:

"Las Szansą na zdrowie"- konkurs dla gimnazjalistów Powiatu Świeckiego

"Miej serce dla lasu zawczasu"- gminny konkurs przyrodniczy dla „podstawówek" i gimnazjów

"Jestem młodym ekologiem"- wojewódzki konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych

"Leśne klimaty"- konkurs rzeźbiarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywający się przy okazji obchodów Hubertowin o zasięgu ponad wojewódzkim.

 

Szczegóły ofert edukacyjnej:

· zajęcia z wykwalifikowaną kadrą leśną

· OEL "Dąbrówka": sala edukacyjna, ścieżka edukacyjna, leśny kącik gier i zabaw

· Zadaszone miejsce na ognisko z kijami do kiełbas

· Ścieżka w sąsiedztwie Rezerwatu Grabowiec z platformą widokową

· Ścieżka spacerowa z elementami edukacyjnymi „Rybienkla"

· Gotowe tematy do realizacji ( w zakładce dokumenty do pobrania) bądź  przygotowanie spotkania zgodnie z wymogami odwiedzających.

· Dla każdej grupy  i drobne upominki

· Leśne kino, możliwość podglądania   przyrody

· Inne obiekty edukacyjne: szkółka ,  małe retencje, pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, miejsca pamięci narodowej

· Możliwość noclegu w Zielonej Szkole w Lipinkach

 

Kontakt i umawianie zajęć:

Prosimy o wcześniejsze umówienie zajęć w celu ich przygotowania.

Najlepsze grupy to do 20 osób. Jesteśmy jednak w stanie przyjąć także grupy „autokarowe", ale zajęcia w takich grupach są mniej efektywne.

Szczegóły dotyczące zamawiania zajęć edukacyjnych

 

Wszystkie zajęcia Gratis !!!

 

 

 

 
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwo Dąbrowa wprowadza do stosowania:

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego na terenach
administrowanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa


Umieszczanie monitoringu wizyjnego , kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego
typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo
Dąbrowa wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych :


1. Każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z Nadleśniczym.
2. Poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia.
3. Przedłożenia krótkiego opisu urządzenia ( typ , kolor, wielkość, dane
techniczne, sposób montażu, nazwa itp.).
4. Podczas montażu , kontroli i demontażu w/w urządzeń właściciel zobowiązany
jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust 1 ustawy o lasach m.in.
w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i
obiektów rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu.
5. Ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna , wywozy
drewna, prace gospodarcze itp., montaż , demontaż oraz kontrole tych
urządzeń w trosce o bezpieczeństwo właściciela dokonuje on po uprzednim
wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika Nadleśnictwa
wyznaczonego do kontaktu przez Nadleśniczego.
6. W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu
wizyjnego będą one demontowane i deponowane w siedzibie Nadleśnictwa.

Akceptuje
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/