Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada koordynacyjna

Narada koordynacyjna

Tym razem w wersji online ale tradycyjne spotkanie odbyło się

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się narada koordynacyjna z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu i szkodnictwa leśnego, którą ze względu na obecną sytuację i obostrzenia przeprowadzono w formie wideokonferencji. Transmisja była prowadzona z Nadleśnictwa Dąbrowa jako tegorocznego organizatora i dotyczyła spraw Nadleśnictw Dąbrowa, Osie i Trzebciny.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wyżej wymienionych nadleśnictw, również zaproszeni goście z Samorządów – Starostwa Powiatowego i Gmin, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, firmy Enea.

Narada została podzielona na dwa bloki tematyczne:

  1. Ochrona przeciwpożarowa lasu – analiza sytuacji pożarowej w 2020 roku dla powyższych nadleśnictw na tle RDLP Toruń i całych Lasów Państwowych, porównanie tych danych z latami poprzednimi, zabezpieczenie terenów leśnych, sprzęt do ochrony ppoż, lokalizacji i gaszenia pożarów, poligon w Nadleśnictwie Dąbrowa, pasy przeciwpożarowe przy torach kolejowych
  2. Szkodnictwo leśne – analiza szkodnictwa leśnego według rodzajów – kradzież drewna, kłusownictwo, niszczenie mienia, bezprawne korzystanie z lasu, dodatkowe działania Straży Leśnej, współpraca z Policją i innymi służbami.

W ramach dyskusji na zakończenie narady, wnioski i spostrzeżenia wskazują na dobrą współpracę wszystkich służb mającą na względzie dobro polskich lasów.