Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Roztrzygnięcie konkursu świątecznego

Roztrzygnięcie konkursu świątecznego

"Leśna ozdoba świąteczna"

Celem konkursu było m. in.  propagowanie zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie drewna jako surowca w 100% odnawialnego, popularyzacja tradycji wytwarzania własnoręcznych ozdób świątecznych przy wykorzystaniu darów lasów i materiałów naturalnych.

Do nadleśnictwa wpłynęły łącznie 24 prace. W I kategorii przewidzianej dla uczniowie klas I-III szkół podstawowych wpłynęło 13 prac, natomiast w II kategorii przeznaczonej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych złożono 11 prac. Podczas oceniania prac Komisja konkursowa  brała pod uwagę oryginalności i zgodność z tematyką konkursu, staranność, włożony wkład własny oraz samodzielność przy wykonaniu pracy. Wszystkie prace zachwyciły nas pomysłowością, wysokim poziomem wykonania oraz  walorami artystycznymi. W dniu 13.12.2022 r.  Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

  1. Kategoria I:

I miejsce – Natalia Radzimska,

II miejsce – Filip Wanat,

III miejsce – Marta Gliniecka,

III miejsce – Malwina Szolginia,

  1. kategoria II:

I miejsce – Julia Hemke,

II miejsce – Tymoteusz Kiec,

III miejsce – Kinga Kołodziejczyk,

III miejsce – Karolina Hańtzschel.

W dniu 19.12.2022 r. odbyło się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.

Serdecznie gratulujemy laureatom i pozostałym autorom prac. Dziękujemy za włożoną pracę oraz zaangażowanie. Zapraszamy na przyszły rok do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu.