Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uczciliśmy śmierć pomordowanych

Uczciliśmy śmierć pomordowanych

W dniu 19.09.2021 r. uczciliśmy śmierć pomordowanych Mszą św. przy mogile w Mniszku.

Na terenie dawnej żwirowni, około 2 km. od drogi krajowej nr 91 pomiędzy węzłem autostradowym Nowe Marzy, a  miejscowością Górna Grupa, na terenie obecnego Leśnictwa Mniszek znajduje się miejsce pamięci 10 000 pomordowanych Polaków. Nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci zginęli tu z rąk niemieckiej paramilitarnej organizacji Selbstshutz , przy wsparciu Wehrmachtu i SS, w ramach hitlerowskiej akcji „Intelligenzaktion”. Mogiła w Mniszku jest drugim co do wielkości miejscem na Pomorzu obok nadmorskiej Piaśnicy, przesiąkniętym krwią pomordowanych mieszkańców Pomorza. Szacuje się, że w czasie Zbrodni Pomorskiej w 1939 i 1940 roku z rąk hitlerowskiego okupanta zginęło od 20 000 do 40 000 ludzi.

Przy mogile w Mniszku, każdego roku w trzecią niedzielę września odbywa się msza polowa upamiętniająca pomordowanych mieszkańców blisko 400 miejscowości, 21 powiatów przedwojennego województwa pomorskiego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach ,rodziny pomordowanych, mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i szpitala psychiatrycznego w Świeciu, żołnierze Wojska Polskiego, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Leśnicy Nadleśnictwa Dąbrowa i młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” oddali hołd ofiarom, poprzez uczestnictwo w ceremoniale oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem. Uroczystości uświetniały poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Nadleśnictwa Dąbrowa.
Rozpoczęcie ceremoniału stanowił „Apel Poległych” wzywających wszystkich poległych  i pomordowanych oraz wystąpienie Wójt Gminy Dragacz Pani Doroty Krezymon. Odczytywane fragmenty zeznań z roku 1979 składane przez bliskich ofiar przed ówczesną sekretarz Gminy Dragacz niosły sobą niebywały smutek i żal oraz stanowiły chwilę zadumy nad bestialstwem II Wojny Światowej - nad wyrachowaniem, schematyzmem oraz brakiem podstawowych uczuć i cech człowieczeństwa jakimi kierowali się oprawcy.

Liczna obecność zgromadzonych na uroczystości stanowi dowód pamięci o bohaterstwie i tragedii okresu II Wojny Światowej, a obecność młodzieży podczas uroczystości gwarantuje, że te karty historii pozostaną w pamięci i nie zostaną wymazane.