Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej lub martwej, lub ich skupienia, o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, jak sędziwe drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, głazy narzutowe, źródła, skałki, jaskinie itp.

 

Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa znajduje się 53 pomników przyrody (w tym 2 powierzchniowe, 49 pojedynczych drzew i 2 pomniki przyrody nieożywionej)

Spośród pojedynczych dębów i lip porozrzucanych po terenie nadleśnictwa należy wyróżnić dwa szczególnie ciekawe dla miłośników przyrody.

Na terenie leśnictwa Gródek, w miejscowości Laskowice Pomorskie, znajduje się zabytkowy park dworski z 45 drzewami pomnikowymi  o powierzchni 8,84 ha. Każde z tych drzew budzi podziw i ogromne zainteresowanie zwiedzających. Można tu zobaczyć przede wszystkim sędziwe dęby i lipy, klony, buki, jesiona, graby ale również daglezje, jodłę balsamiczną, sosnę wejmutkę oraz żywotniki olbrzymie.  

W okolicach miejscowości Leosia, na terenie leśnictwa Gródek znajduje się ponadto głaz narzutowy nazwany imieniem "Świętego Wojciecha", który ciekawie wkomponował się w krajobraz otaczających go drzewostanów sosnowych.  Przewrotnie nazywany jest "Diabelskim kamieniem".

 

Kamień świętego Wojciecha fot. J. Bock