Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Jest formą ochrony obejmującą najcenniejsze obiekty przyrodnicze. W rezerwatach nie prowadzi się gospodarki leśnej, dla zachowania wartości ekologicznych, naturalnych lub nieznacznie zmienionych cennych ekosystemów, często z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt oraz elementami przyrody nieożywionej mającymi istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

 

 

 

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa:

 

Rezerwat "Jezioro Fletnowskie" - częściowy rezerwat przyrody o powierzchni 25,21 ha w obrębie Laskowice. Sklasyfikowany wg przedmiotu ochrony jako rezerwat utworów tektonicznych i erozyjnych.

 

fot. K. Książka

 

Rezerwat "Grabowiec" - położony w obrębie Laskowice, na powierzchni 27,38 ha. Ochronie podlegają tu rzadkie gatunki roślin, takich jak: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny.

 

 

 

Rezerwat "Ostnicowe Parowy Gruczna" - rezerwat florystyczny zbiorowisk nieleśnych o pow. 13,50 ha, ochronie podlegają zespoły roślin reliktowych; mn Ostnica Jana.  

 

 

Rezerwaty projektowane do utworzenia:

 

-  "Czarcie Góry" o powierzchni 65,43 ha ma chronić krajobraz ekologiczny i biokompleksy naturalne, półnaturalne występujące na zboczu doliny Wisły, porośniętym lasem liściastym.

 

 

- "Gródek" rezerwat fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych o pow. 25,32 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie fragmentu doliny rzeki Wdy z dobrze wykształconym grądem zboczowym.

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uczciliśmy śmierć pomordowanych

Uczciliśmy śmierć pomordowanych

W dniu 19.09.2021 r. uczciliśmy śmierć pomordowanych Mszą św. przy mogile w Mniszku.

Na terenie dawnej żwirowni, około 2 km. od drogi krajowej nr 91 pomiędzy węzłem autostradowym Nowe Marzy, a  miejscowością Górna Grupa, na terenie obecnego Leśnictwa Mniszek znajduje się miejsce pamięci 10 000 pomordowanych Polaków. Nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci zginęli tu z rąk niemieckiej paramilitarnej organizacji Selbstshutz , przy wsparciu Wehrmachtu i SS, w ramach hitlerowskiej akcji „Intelligenzaktion”. Mogiła w Mniszku jest drugim co do wielkości miejscem na Pomorzu obok nadmorskiej Piaśnicy, przesiąkniętym krwią pomordowanych mieszkańców Pomorza. Szacuje się, że w czasie Zbrodni Pomorskiej w 1939 i 1940 roku z rąk hitlerowskiego okupanta zginęło od 20 000 do 40 000 ludzi.

Przy mogile w Mniszku, każdego roku w trzecią niedzielę września odbywa się msza polowa upamiętniająca pomordowanych mieszkańców blisko 400 miejscowości, 21 powiatów przedwojennego województwa pomorskiego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach ,rodziny pomordowanych, mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i szpitala psychiatrycznego w Świeciu, żołnierze Wojska Polskiego, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Leśnicy Nadleśnictwa Dąbrowa i młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” oddali hołd ofiarom, poprzez uczestnictwo w ceremoniale oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem. Uroczystości uświetniały poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Nadleśnictwa Dąbrowa.
Rozpoczęcie ceremoniału stanowił „Apel Poległych” wzywających wszystkich poległych  i pomordowanych oraz wystąpienie Wójt Gminy Dragacz Pani Doroty Krezymon. Odczytywane fragmenty zeznań z roku 1979 składane przez bliskich ofiar przed ówczesną sekretarz Gminy Dragacz niosły sobą niebywały smutek i żal oraz stanowiły chwilę zadumy nad bestialstwem II Wojny Światowej - nad wyrachowaniem, schematyzmem oraz brakiem podstawowych uczuć i cech człowieczeństwa jakimi kierowali się oprawcy.

Liczna obecność zgromadzonych na uroczystości stanowi dowód pamięci o bohaterstwie i tragedii okresu II Wojny Światowej, a obecność młodzieży podczas uroczystości gwarantuje, że te karty historii pozostaną w pamięci i nie zostaną wymazane.