Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ścieżka edukacyjna Grabowiec

 

Na terenie Rezerwatu Grabowiec otwarto w 1998 roku ścieżkę edukacyjną, która w roku 2015 została poddana modernizacji. Decydujący wpływ, oprócz upływającego czasu miało też położenie ścieżki, częściowo na terenie rezerwatu. Koniecznym było także odnowienie parkingu przy ruchliwej drodze krajowej nr 91.

Odnowiona trasa ścieżki oraz jej infrastruktura pozwoli zapobiec dalszej dewastacji poprzez wydeptywanie dzikich ścieżek na terenie rezerwatu i w jego otulinie.

 

Nowa ścieżka to 14 przystanków mówiących przede wszystkim o gospodarce leśnej, drewnie siedliskach i roślinach. Są też informacje o przylegającym rezerwacie. Każdy  przystanek zaopatrzony jest w tablicę, ławkę a niektóre z nich dodatkowo w instalacje edukacyjne.

Utworzona została platforma widokowa na skarpie nadwislańskiej  z widokiem na zakole Wisły i nadwiślańskie łąki.  Wybudowane zostały schody z kładką do przejścia,  brama ozdobna na początku ścieżki oraz tabliczki kierunkowe.

Na parkingu przy ścieżce odnowione zostały tablice i ławosotoły. Dodatkowo znalazły się drewniane toalety, instalacja pokazująca rozkład śmieci w czasie oraz drewniany samochód. Na parkingu znajdują się też drewniane wiaty, ławki i miej scena ognisko.

Dodatkowo w leśnym jarze znajduje się zjazd linowy.

 

Trasa ścieżki to około 2.8 km z możliwością wydłużenia do 4 km.

Częściowo ośrodek zmodernizowano w ramach projektu:

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo  cennych Nadleśnictwa Dąbrowa".

Nr umowy: POIS.05.01.00-00-450/12-02

Projekt ma na celu zadania z zakresu utworzenia i modernizacji infrastruktury turystycznej służącej ochronie cennych przyrodniczo obszarów, w tym obszarów Natura 2000 Bory Tucholskie i Dolina Dolnej Wisły ale i rezerwatu Grabowiec oraz Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie w celu odciągnięcia od nich presji ludzkiej bądź ukierunkowania na nich ruchu turystycznego w celu ich zachowania i ochrony.

Zwiedzanie ścieżki z leśnikiem po wcześniejszej rezerwacji u  pracownika w nadleśnictwie lub bezpośrednio w Leśnictwie Grabowiec