Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ścieżka spacerowa z elementami dydaktycznymi "Rybienka"

Ścieżka spacerowa z elementami dydaktycznymi „Rybienka" przebiega szlakiem turystycznym łączącym malowniczo położone jezioro Rybno z wsią Lipinki. Ze względów historycznych jest to szlak partyzantów Armii Krajowej. Ścieżka ma charakter dydaktyczny, rekreacyjny, zdrowotny i historyczny.

Teren wzdłuż ścieżki jest charakterystyczny dla Borów Tucholskich. Rzeźba terenu ukształtowana została podczas zlodowacenia bałtyckiego. Przeważają gleby bielicowe wykształcone z luźnych piasków o niskim poziomie wód gruntowych. Dominuje bór sosnowy; drzewostany iglaste, jednowiekowe, sadzone sztucznie. Wszystkie te czynniki tworzą specyficzny klimat i warunki rozwoju dla istot żywych a jednocześnie mogą powodować powstawanie zagrożeń dla istniejącego środowiska.

Przystanki dydaktyczne oznakowane są kamieniem z numerem.

 

Opis przystanków:

  1.  Podszyt – krzewy lub drzewa znajdujące się w dolnej warstwie drzewostanu, spełniające rolę pielęgnacyjną gleby i zwiększające różnorodność.
  2. Sosna zwyczajna- „królowa" Borów Tucholskich
  3. Podrost świerkowy w drzewostanie – jest to młode pokolenie drzew, które w przyszłości będzie stanowić drzewostan główny.
  4. Zwierzyna w lesie i urządzenia łowieckie. Stanowi ona nieodłączny składnik ekosystemów leśnych. Człowiek hoduje ją, chroni ale również reguluje jej liczebność.
  5. Ochrona lasu. Lite, jednogatunkowe, jednowiekowe drzewostany są silnie narażone na ataki ze strony owadów i innych organizmów żywych. Dlatego ważne jest aby w porę zaobserwować i zlokalizować zagrożenie w celu podjęcia zabiegów ratowniczych
  6. Piętra w drzewostanie. Rezultat konkurencji biologicznej roślin o światło, prowadzący do maksymalnego wykorzystania przestrzeni przez poszczególne gatunki będące przedstawicielami różnych form życiowych. Podstawowe piętra to: runo, podszyt, podrost i drzewostan dojrzały.

Obecna ścieżka spacerowa zastąpiła ścieżkę dydaktyczną Rybno z racji częstych aktów wandalizmu na infrastrukturze edukacyjnej, głownie na tablicach.

W połowie trasy znajduje się wiata drewniana.

W bieżącym roku przewiduje się wydanie broszury informacyjnej na temat przystanków ścieżki.