Wydawca treści Wydawca treści

Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

Dowiedz się więcej o drewnie z książki „Naturalnie, drewno!" (PDF)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwo Dąbrowa wprowadza do stosowania:

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego na terenach
administrowanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa


Umieszczanie monitoringu wizyjnego , kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego
typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo
Dąbrowa wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych :


1. Każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z Nadleśniczym.
2. Poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia.
3. Przedłożenia krótkiego opisu urządzenia ( typ , kolor, wielkość, dane
techniczne, sposób montażu, nazwa itp.).
4. Podczas montażu , kontroli i demontażu w/w urządzeń właściciel zobowiązany
jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust 1 ustawy o lasach m.in.
w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i
obiektów rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu.
5. Ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna , wywozy
drewna, prace gospodarcze itp., montaż , demontaż oraz kontrole tych
urządzeń w trosce o bezpieczeństwo właściciela dokonuje on po uprzednim
wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika Nadleśnictwa
wyznaczonego do kontaktu przez Nadleśniczego.
6. W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu
wizyjnego będą one demontowane i deponowane w siedzibie Nadleśnictwa.

Akceptuje
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/