Aktualności Aktualności

Powrót

Oddział PTTK im.ks.ppłk dr.Władysława Łęgi w Grudziądzu ma swoje drzewko!

Oddział PTTK im.ks.ppłk dr.Władysława Łęgi w Grudziądzu ma swoje drzewko!

Sadzenie drzewa odbyło się w ramach akcji "Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń" będącej częścią ogólnopolskiej akcji: "VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna - aktywizacja i integracja lokalnych grup turystyczno-krajoznawczych w ramach jubileuszu70-Iecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego".

Przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i  Nadleśnictwa Dąbrowa, które dostarczyło nam sadzonkę klona, 2 października 2020 roku udało się posadzić drzewko. Drzewko posadzone zostało w parku miejskim w Grudziądzu. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowej tabliczki.

 

Drzewo Dziedzictwa PTTK zasadzone zostało przez przedstawicieli Oddziału PTTK im ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ze względów epidemiologicznych w dosyć okrojonym składzie i przedstawiciela Nadleśnictwa Dąbrowa Pana Dawida Kiulskiego - zastępcy nadleśniczego.

 

Wydarzenia organizowane na okoliczność 70-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego są przykładem szerzenia świadomości potrzeb i pielęgnacji dziedzictwa narodowego jakim są lasy.
 


Nadleśnictwa i inne

Projekty LP 2014-2020 Projekty LP 2014-2020

Polecamy Polecamy