Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictwa, oprócz infrastruktury OEL "Dąbrówka" znajduje się szereg innych obiektów pełniących rolę edukacyjną.

Za jedno z priorytetowych zadań Nadleśnictwo uznało szerzenie wiedzy leśnej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży z którą to współpraca w tym zakresie od wielu już lat układa się znakomicie.
Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipinkach i przy współpracy Nadleśnictwa w roku 1997 powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. Mieści się tu Izba Przyrodniczo-Leśna i ogród dendrologiczny pełniący rolę "zielonej klasy." W szkole funkcjonuje także Zielona Szkoła, w której istnieje możliwość noclegu dla grupy około 40 osób oraz wyżywienia.

Wszelkie informacje znajdziecie tutaj:

 


Ponadto w zakresie edukacji ekologicznej Nadleśnictwo współpracuje z ponad 30 szkołami, ale współpraca ciągle się rozwija i poszerza swoje rewiry. Rocznie Nadleśnictwo Dąbrowa odwiedza ponad 12 tyś osób rocznie.
Doskonałym narzędziem edukacji ekologicznej Jest także istniejąca ścieżka edukacyjna:"Grabowiec"- ścieżka biegnąca po granicy rezerwatu Grabowiec, gdzie obok zagadnień leśnych poruszane są zagadnienia łowieckie i z zakresu ochrony przyrody.

Ze względu licznych szkód i ciągłej dewastacji zostaliśmy poniekąd zmuszeni do likwidacji ścieżki "Rybno". w 2010 roku została ona przekształcona w ścieżkę spacerową z elementami edukacyjnymi "Rybienka", łączącą miejscowość rekreacyjną Rybno z Lipinkami

W 2011 roku powstał przy siedzibie nadleśnictwa Ośrodek Edukacji Leśnej Dąbrówka. Dokładny jego opis w zakładce.

Do edukacji w Nadleśnictwie Dąbrowa wykorzystuje się także inne powierzchnie edukacyjne- szkółkę leśną, zagrodę adaptacyjną danieli, małe retencje czy wiele innych zakamarków leśnych nadleśnictwa.

 

Edukacja Leśna w Nadleśnictwie Dąbrowa- historia

 

•Współpraca ze Szkołą Podstawową w Lipinkach gdzie w 1997 roku utworzono Izbę Edukacyjną

•Powstanie ścieżka edukacyjnej Rybno przekształconej w 2010r na ścieżkę spacerową z elementami edukacyjnymi „Rybienka"

•Powstanie w roku 1997 ścieżki edukacyjnej „Grabowiec"

•Zależnie od potrzeb do edukacji wykorzystywano także: powstającą szkółkę leśną, obiekty małej retencji Krępa i Sinowa, maszyny leśne

•Świetlica nadleśnictwa służąca jako miejsce prelekcji nie spełnia wymogów do przyjmowania grup ok. 50- osobowych

•Pomysł z utworzeniem osobnej izby edukacyjnej

•Powstanie Ośrodka Edukacji Leśnej „Dąbrówka"

•Zagroda adaptacyjna danieli służąca także jako powierzchnia pokazowo- edukacyjna