Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody o charakterze naturalnym lub dla ochrony rzadko spotykanych ekosystemów lub zasobów genowych. W praktyce za użytki ekologiczne uznaje się przede wszystkim torfowiska, bagna, zadrzewienia, jary, wąwozy, zbocza kserotermiczne, śródleśne oczka wodne.

Na terenie nadleśnictwa utworzono 79 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 410,37 ha. Najczęściej występującą na naszym terenie formą użytku ekologicznego są bagna, stanowiące 87% powierzchni, a pozostałe 13% to łąki i pastwiska.

 

Szczególne znaczenie na terenie Borów Tucholskich mają użytki ekologiczne stanowiące małe śródleśne oczka wodne, bagienka i podmokłe łąki. Stanowią one nieocenione źrodła wody w suchym klimacie Borów Tucholskich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o naborze zewnętrznym na stanowisko KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO

Nadleśnictwo Dąbrowa informuje o prowadzonym naborze zewnętrznym na pracownika działu księgowości.

UWAGA!

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone są w załącznikach do pobrania na dole strony.

Dodatkowych informacji udziela Specjalista ds. kadr i bhp pod nr tel: 52-33-187-13 wew. 131