Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody o charakterze naturalnym lub dla ochrony rzadko spotykanych ekosystemów lub zasobów genowych. W praktyce za użytki ekologiczne uznaje się przede wszystkim torfowiska, bagna, zadrzewienia, jary, wąwozy, zbocza kserotermiczne, śródleśne oczka wodne.

Na terenie nadleśnictwa utworzono 79 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 410,37 ha. Najczęściej występującą na naszym terenie formą użytku ekologicznego są bagna, stanowiące 87% powierzchni, a pozostałe 13% to łąki i pastwiska.

 

Szczególne znaczenie na terenie Borów Tucholskich mają użytki ekologiczne stanowiące małe śródleśne oczka wodne, bagienka i podmokłe łąki. Stanowią one nieocenione źrodła wody w suchym klimacie Borów Tucholskich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Roztrzygnięcie konkursu świątecznego

Roztrzygnięcie konkursu świątecznego

"Leśna ozdoba świąteczna"

Celem konkursu było m. in.  propagowanie zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie drewna jako surowca w 100% odnawialnego, popularyzacja tradycji wytwarzania własnoręcznych ozdób świątecznych przy wykorzystaniu darów lasów i materiałów naturalnych.

Do nadleśnictwa wpłynęły łącznie 24 prace. W I kategorii przewidzianej dla uczniowie klas I-III szkół podstawowych wpłynęło 13 prac, natomiast w II kategorii przeznaczonej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych złożono 11 prac. Podczas oceniania prac Komisja konkursowa  brała pod uwagę oryginalności i zgodność z tematyką konkursu, staranność, włożony wkład własny oraz samodzielność przy wykonaniu pracy. Wszystkie prace zachwyciły nas pomysłowością, wysokim poziomem wykonania oraz  walorami artystycznymi. W dniu 13.12.2022 r.  Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

  1. Kategoria I:

I miejsce – Natalia Radzimska,

II miejsce – Filip Wanat,

III miejsce – Marta Gliniecka,

III miejsce – Malwina Szolginia,

  1. kategoria II:

I miejsce – Julia Hemke,

II miejsce – Tymoteusz Kiec,

III miejsce – Kinga Kołodziejczyk,

III miejsce – Karolina Hańtzschel.

W dniu 19.12.2022 r. odbyło się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.

Serdecznie gratulujemy laureatom i pozostałym autorom prac. Dziękujemy za włożoną pracę oraz zaangażowanie. Zapraszamy na przyszły rok do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu.