Aktualności

Detaliczna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Dabrowa

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Dostawa i montaż pionowych znaków drogowych.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Oferujemy organizację polowań indywidualnych oraz zbiorowych zgodnie z tradycją i oprawą łowiecką. W naszym biurze organizujemy polowania zarówno dla myśliwych krajowych jak i cudzoziemców.

Zasady korzystania z dróg leśnych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego