Wydawca treści Wydawca treści

Witamy

Bory Tucholskie, to także Nadleśnictwo Dąbrowa. Może przyrodniczo trochę odmienne od swoich sąsiadów, ale dzięki temu ciekawe i tajemnicze. Zapraszamy do wirtualnej podróży przez tereny Nadleśnictwa Dąbrowa.

Misją leśników Nadleśnictwa Dąbrowa jest to aby lasy stawały się coraz piękniejsze, bogatsze i coraz bardziej użyteczne ludziom.

 Lasy w Europie, a do takich należą polskie lasy to pewnego rodzaju kompromis pomiędzy próbą zachowania dzikiej przyrody a cywilizacją i rozwojem gospodarczym. Wiele osób sądzi, że obecne lasy są naturalną formacją roślinną podczas gdy taką jest jedynie ułamek procenta lasów na niżu, pozostałe to lasy zagospodarowane. Las to z jednej strony „fabryka" produkującą surowiec drzewny a z drugiej strony „dom" dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jest to forma zagospodarowania terenu gdzie jak nigdzie indziej udaje się godzić ochronę przyrody i dość intensywną działalność gospodarczą. Stan ten sprawia, że lasy i leśnictwo pełnią szereg funkcji; od gospodarczych poprzez społeczne, edukacyjne, ochronne aż po kulturotwórcze. W ślad za różnorodnością pełnionych przez las funkcji idzie trudność w jego wycenie zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę jedynie materialny aspekt lasu. Z gospodarczego punktu widzenia las jest źródłem surowca drzewnego. Jednak dla wielu nie to jest najważniejsze; lecz to że można tu przyjechać i odpocząć w ciszy, dla innych wartościowe jest to że mogą zbierać w lesie grzyby czy jagody. Dla jeszcze innych las stanowi natchnienie lub daje moje możliwość „naładowania akumulatorów". Są też tacy dla których istotną wartością jest samo to że las istnieje i będzie go można przekazać przyszłym pokoleniom. Myślę, że właśnie ze względu na złożoność funkcji i wartości lasu, zostały one w Polsce uznane za dobro narodowe i są w szczególny sposób chronione przez nasze prawo.

Lasy Nadleśnictwa Dąbrowa to skraj Borów Tucholskich. Różnorodność biologiczna mierzona wielością gatunków drzewiastych i ich udziałem w naszych drzewostanach jest nieco uboższa niż przeciętnie w kraju. Jest to prostą konsekwencją tego, że nasze lasy porastają ubogie gleby. Jednak są też cechy, które zdecydowanie wyróżniają nasze nadleśnictwo na tle innych regionu Kujaw i Pomorza. W Nadleśnictwie Dąbrowa bytuje największa dziko żyjąca populacja danieli w Polsce. Wielu naszych gości twierdzi, że odbywają się tutaj najwspanialsze, najintensywniejsze bekowiska (czas godów) danieli w Polsce. Leśnicy Nadleśnictwa Dąbrowa od wielu lat są liderami we wdrażaniu nowoczesnych technologii przy wykonywaniu prac leśnych, oraz w stosowaniu nowatorskich rozwiązań w zagospodarowaniu lasu. Szczególna rola lasów w życiu społecznym oraz cechy Nadleśnictwa Dąbrowa sprawiają, że nasze lasy są wspaniałą areną szeroko pojętej edukacji: od przyrodniczej, leśnej aż do poszukiwania sensu życia, ekofilozofii. Wiele osób, obserwując naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, uświadamia sobie co w życiu jest ważne a co trochę mniej.
Misją leśników Nadleśnictwa Dąbrowa jest to aby lasy stawały się coraz piękniejsze, bogatsze i coraz bardziej użyteczne ludziom.Sukcesem naszej służby będzie możliwość przekazania lasów przyszłym pokoleniom w stanie co najmniej takim w jakim otrzymaliśmy je od poprzedników.
Zapraszam do odwiedzenia lasów Nadleśnictwa Dąbrowa.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa
(-) mgr inż. Artur Karetko