Leśna szkoła z klimatem

Uczenie przez działanie i wspólne spędzanie czasu na łonie natury, a także inspiracja do działań sprzyjających środowisku  oraz podnoszenie świadomości pro-środowiskowej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć dydaktycznych to jedno z założeń programu „Leśna szkoła z klimatem”.


„Leśna szkoła z klimatem” to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.


Lasy Państwowe prowadzą edukację przyrodniczo-leśną we wszystkich swoich jednostkach.


Rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Działalność edukacyjna ma ogromne znaczenie dla lasów, leśników i całego społeczeństwa. Prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę edukacyjną, z wykorzystaniem zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej. Tylko zachowane w dobrej kondycji lasy będą mogły spełniać swoje funkcje dla obecnego i przyszłych pokoleń. Aby tak się stało, niezbędnie jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej – co ważne, rozumianej i akceptowanej przez społeczeństwo.


Aby ułatwić sprostanie nowym wyzwaniom, przegotowano zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych odbiorców, które stanowią gotowy materiał do przeprowadzenia interesujących zajęć edukacyjnych zgodnych, tam gdzie jest to uzasadnione, z obowiązującą podstawą programową. Scenariusze zostały skonstruowane z myślą o prowadzeniu zajęć przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi i technologii informatycznych.
Scenariusze można wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować je jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zajęć zmodyfikować zgodnie z potrzebami, także z możliwością przeprowadzenia zajęć w tradycyjny sposób.
Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie leśnej szkoły z klimatem klikając w link https://lesnaszkolazklimatem.pl/

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej ,,Dąbrówka” w Jeżewie w ramach programu ,,Leśna szkoła z klimatem”   oraz życzymy udanych spotkań edukacyjnych.