Regulamin monitoringu wizyjnego.

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego na terenach

administrowanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa

 

Umieszczanie monitoringu wizyjnego , kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych:

1. Każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z Nadleśniczym.

2. Poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia.

3. Przedłożenia krótkiego opisu urządzenia ( typ , kolor, wielkość, dane techniczne, sposób montażu, nazwa itp.).

4. Podczas montażu , kontroli i demontażu w/w urządzeń właściciel zobowiązany jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust 1 ustawy o lasach m.in. w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i obiektów rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu.

5. Ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna , wywozy drewna, prace gospodarcze itp., montaż , demontaż oraz kontrole tych urządzeń w trosce o bezpieczeństwo właściciela dokonuje on po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika Nadleśnictwa Dąbrowa wyznaczonego do kontaktu przez Nadleśniczego.

6. W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu wizyjnego będą one demontowane i deponowane w siedzibie Nadleśnictwa.