Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parkiem Krajobrazowym nazywamy nazywamy obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. W odróznieniu od rezerwatów przyrody w parkach krajobrazowych prowadzi się normalną gospodarkę, z zachwaniem wyżej wymienionych wartości.

 

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa Parki Krajobrazowe:

- Wdecki Park Krajobrazowy 

- Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły Wchodzący w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

 

Wdecki Park Krajobrazowy - znajduje się w zachodniej części nadleśnictwa, na terenie obrębu leśnego Dąbrowa i zajmuje głównie teren leśny. Utworzony został w 1993 r. na mocy rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego. Posiada powierzchnię 23 786 ha, z czego 434 ha są w granicach Nadleśnictwa Dąbrowa. Wdecki Park Krajobrazowy stanowi uzupełnienie systemu obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, a duża lesistość terenu podwyższa walory przyrodniczo-krajobrazowe.

 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - swoim zasięgiem obejmuje znaczną część nadleśnictwa. W granicach parku znajduje się Dolina Wisły i wiele rezerwatów, z czego trzy z terenu nadleśnictwa (Ostnicowe parowy Gruczna, Grabowiec i Jezioro Fletnowskie). Zespół Parków zajmuje około 9% powierzchni Nadleśnictwa co stanowi 2736 ha.