Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szlaki konne w Nadleśnictwie Dąbrowa.

Szlaki konne w Nadleśnictwie Dąbrowa.

Szlaki konne w Nadleśnictwie Dąbrowa.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pasjonatów jazdy konnej Nadleśnictwo Dąbrowa wyznaczyło, po przeprowadzonych konsultacjach z ośrodkami jeździeckimi sieć szlaków konnych. Po przeanalizowaniu położenia ośrodków zajmujących się turystyka konną oraz uwarunkowaniami terenowymi wyznaczono szlaki konne na terenie leśnictw: Bzowo, Rulewo, Dąbrowa, Mniszek, Taszewo, Grabowiec, Gródek oraz Bedlenki. Łączna długość szlaków konnych wynosi ponad 68 km. Podczas wyznaczania przebiegu szlaków konnych kierowano się aby nie przebiegały one po drogach utwardzonych oraz szlakach pieszych czy rowerowych, były położone z dla od dróg publicznych oraz przebiegały po urokliwych zakątach leśnych. Mając to na uwadze wyznaczono 7 szlaków konnych, których przebieg obrazuje mapa do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

 

Numeracja i długość szlaków konnych w poszczególnych leśnictwach:

a) Leśnictwo Bzowo, szlak konny nr 1, długość około 5,1 km,

b) Leśnictwo Bzowo, szlak konny nr 2, długość około  5,2 km,

c) leśnictwo Rulewo, szlak konny nr 3, długość około 8,8 km,

d) leśnictwa: Rulewo i Dąbrowa, szlak konny nr 4, długość około 4,2 km,

e) leśnictwa: Taszewo, Mniszek i Grabowiec, szlak konny nr 5, długość około 16,5 km,

f) leśnictwa: Grabowiec i Taszewo, szlak konny nr 6, długość około 8,4 km,

g) leśnictwa: Gródek i Bedlenki, szlak konny nr 7, długość około 20 km.

Należy pamiętać, że las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup społecznych. Dlatego, aby nie uszczuplić jego zasobów oraz granic swobody przypominamy o przestrzeganiu ogólnych zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawnych i kulturowych.

Przed wjazdem na szlak konny prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem szlaków konnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa dostępnym pod tym linkiem (kliknij tu) oraz życzymy bezpiecznego i ciekawego spędzania czasu podczas przejażdżek na koniu po terenach leśnych.