Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona miejsc rozrodu

Ochrona miejsc rozrodu zagrożonych ptaków drapieżnych jest realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej.

Pierwszym aktem prawnym, obejmującym ochroną miejsca lęgowe 10 najbardziej zagrożonych gatunków ptaków, było Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z roku 1983, przygotowane we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów i Stacją Ornitologiczną w Gdańsku. Aktualnie obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko żyjących zwierząt objętych ochroną z 12 października 2011 r. Ochroną strefową miejsc rozrodu objęto 11 gatunków ptaków drapieżnych i puchacza. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują: orlik grubodzioby (zagrożony w skali światowej) oraz bielik i orlik krzykliwy (w Polsce gniazduje około 20% populacji europejskiej i kondycja naszych populacji tych gatunków ma istotne znaczenie dla ich przetrwania w skali kontynentu). Ochrona miejsc rozrodu zagrożonych ptaków drapieżnych jest realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej.

W Nadleśnictwie Dąbrowa mamy następujące strefy ochrony:

1.Strefa ochronna wokół miejsca rozrodu Bociana czarnego L-ctwo Taszewo. Najstarsza strefa w n-ctwie, przez cały okres istnienia strefa zasiedlona, powierzchnia strefy całorocznej 5,6 okresowa 56,48. Strefa zatwierdzona 4.09.200

 

2. Strefa ochronna wokół miejsca rozrodu Bielika. L-ctwo Grobowiec. Strefa całoroczna 6,73 okresowa 34,72 strefa zatwierdzona 13.01.2011

 

 

http://www.koo.org.pl/dzialalnosc/ochrona-strefowa-gniazd