Ogród edukacyjny przy OEL "Dąbrówka"

W 2015 roku Ośrodek Edukacji Leśnej „Dąbrówka" został wzbogacony o ogród dydaktyczny. Powstał on w istniejącym ogrodzie przylegającym do budynku  ośrodka z istniejącymi drzewami zarówno iglastymi jak i liściastymi oraz z sadem owocowym ze starymi odmianami jabłoni. Wszystkie nowe nasadzenia związane są z tematyką leśną  i uwzględniają gatunki roślin występujące w naturalnych siedliskach w połączeniu z roślinami ozdobnymi w celu  zaspokojenia potrzeb estetycznych odwiedzających. Ogród podzielony jest na wyspy roślin leśnych (rośliny runa, podszytu, paproci, owoców leśnych).  W centralnym punkcie ogrodu znajduje się oczko wodne z otaczającymi go roślinami wodolubnymi. Nie zabrakło także roślin skalnych oraz krzewów kwitnących. W ogrodzie nie ma tabliczek gatunkowych a jedynie tablice zbiorcze dla każdej z wysp (ze zdjęciami), co pozwala odwiedzającym samodzielnie rozpoznawać okazy.

 

W centralnym punkcie ogrodu (tuż przy oczku wodnym) znajduje się wiata rekreacyjna z miejscem na ognisko, stołami i ławami. Wiata może jednorazowo pomieścić do 50 osób. Nie zabrakło także hotelu dla owadów, zegara słonecznego czy wielkich makiet grzybów i owoców leśnych.

 

Na terenie ogrodu znajdują się także istniejące oraz nowo-wybudowane instalacje edukacyjne a wśród nich instalacje pokazujące przyrost i pozyskanie drewna w Polsce i w naszym nadleśnictwie na przestrzeni lat, skocznia, na której można porównać swój skok doskoku zwierzęcia, lekcja dendrologii opisująca różne gatunki drzew leśnych, pień drewna skrywający owady i grzyby  w nim występujące, leśna waga, na której można porównać ciężar różnych gatunków drewna czy labirynt, w którym podążając po tropach zwierząt odgadniemy dokowo należą. Ci, którzy chcą poczuć się jak gniazdujący ptak mogą wejść do wielkiego modelu budki lęgowej.

 

W ogrodzie zadbano także o rekreacje. Znajdziemy więc w nim boisko do siatkówki plażowej,  zewnętrzną siłownię oraz stół do tenisa stołowego. Dla najmłodszych utworzyliśmy plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, zjazdem linowym i drewnianymi „bujakami". Jest też drewniany pociąg, który za pomocą siły mięśni można wprawić ruch po torach oraz ścianka wspinaczkowa.

 

Z ogrodu można przejść na ścieżkę edukacyjną. Na zakończenie wizyty można wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie w „fotopstryku" wcielając się w sylwetkę wybranego zwierzęcia albo pana leśniczego.

Zwiedzanie z leśnikiem po wcześniejszym umówieniu - szczegóły w kontaktach biura nadleśnictwa

Częściowo ośrodek zmodernizowano w ramach projektu:

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo  cennych Nadleśnictwa Dąbrowa".

Nr umowy: POIS.05.01.00-00-450/12-02

Projekt ma na celu zadania z zakresu utworzenia i modernizacji infrastruktury turystycznej służącej ochronie cennych przyrodniczo obszarów, w tym obszarów Natura 2000 Bory Tucholskie i Dolina Dolnej Wisły ale i rezerwatu Grabowiec oraz Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie w celu odciągnięcia od nich presji ludzkiej bądź ukierunkowania na nich ruchu turystycznego w celu ich zachowania i ochrony.