Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Blisko 82% siedlisk Nadleśnictwa to siedliska borowe. Bór świeży (Bśw) występuje na 46,6%, bór mieszany świeży (BMśw) - 27,8% i około 14,9% zajmują siedliska lasu mieszanego świeżego (LMśw).

                      

                                                     

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, zajmująca 89,1% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. W porównaniu z ubiegłym dziesięcioleciem stan ten zmniejszył się na korzyść dębu, który obecnie stanowi około 3% lasów Nadleśnictwa.

Udział gatunkowy:

Zasobność:

Przeciętna zasobność z ha w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem wzrosła o ponad 35% i obecnie wynosi 219 m3/ha. Przeciętny wiek d-stanów wynosi 56 lat. Miąższość grubizny netto zaprojektowana do pozyskania w użytkach rębnych w I 10-leciu wynosi 415,546 m3. Etat miąższościowy użytków przedrębnych (na 10-lecie) wynosi 308,768m3. Średni roczny rozmiar pozyskania drewna wynosi 72 tys. m3 grubizny.

Siedliska leśne: