Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody o charakterze naturalnym lub dla ochrony rzadko spotykanych ekosystemów lub zasobów genowych. W praktyce za użytki ekologiczne uznaje się przede wszystkim torfowiska, bagna, zadrzewienia, jary, wąwozy, zbocza kserotermiczne, śródleśne oczka wodne.

Na terenie nadleśnictwa utworzono 79 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 410,37 ha. Najczęściej występującą na naszym terenie formą użytku ekologicznego są bagna, stanowiące 87% powierzchni, a pozostałe 13% to łąki i pastwiska.

 

Szczególne znaczenie na terenie Borów Tucholskich mają użytki ekologiczne stanowiące małe śródleśne oczka wodne, bagienka i podmokłe łąki. Stanowią one nieocenione źrodła wody w suchym klimacie Borów Tucholskich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szlaki konne w Nadleśnictwie Dąbrowa.

Szlaki konne w Nadleśnictwie Dąbrowa.

Szlaki konne w Nadleśnictwie Dąbrowa.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pasjonatów jazdy konnej Nadleśnictwo Dąbrowa wyznaczyło, po przeprowadzonych konsultacjach z ośrodkami jeździeckimi sieć szlaków konnych. Po przeanalizowaniu położenia ośrodków zajmujących się turystyka konną oraz uwarunkowaniami terenowymi wyznaczono szlaki konne na terenie leśnictw: Bzowo, Rulewo, Dąbrowa, Mniszek, Taszewo, Grabowiec, Gródek oraz Bedlenki. Łączna długość szlaków konnych wynosi ponad 68 km. Podczas wyznaczania przebiegu szlaków konnych kierowano się aby nie przebiegały one po drogach utwardzonych oraz szlakach pieszych czy rowerowych, były położone z dla od dróg publicznych oraz przebiegały po urokliwych zakątach leśnych. Mając to na uwadze wyznaczono 7 szlaków konnych, których przebieg obrazuje mapa do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

 

Numeracja i długość szlaków konnych w poszczególnych leśnictwach:

a) Leśnictwo Bzowo, szlak konny nr 1, długość około 5,1 km,

b) Leśnictwo Bzowo, szlak konny nr 2, długość około  5,2 km,

c) leśnictwo Rulewo, szlak konny nr 3, długość około 8,8 km,

d) leśnictwa: Rulewo i Dąbrowa, szlak konny nr 4, długość około 4,2 km,

e) leśnictwa: Taszewo, Mniszek i Grabowiec, szlak konny nr 5, długość około 16,5 km,

f) leśnictwa: Grabowiec i Taszewo, szlak konny nr 6, długość około 8,4 km,

g) leśnictwa: Gródek i Bedlenki, szlak konny nr 7, długość około 20 km.

Należy pamiętać, że las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup społecznych. Dlatego, aby nie uszczuplić jego zasobów oraz granic swobody przypominamy o przestrzeganiu ogólnych zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawnych i kulturowych.

Przed wjazdem na szlak konny prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem szlaków konnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa dostępnym pod tym linkiem (kliknij tu) oraz życzymy bezpiecznego i ciekawego spędzania czasu podczas przejażdżek na koniu po terenach leśnych.